Tytuł projektu: „Świadczenie nowych usług w ofercie firmy TIK-TAK w miejscowości Bystre

Nr projektu: RPPK.01.04.01-18-0180/19 

Cel projektu:

Zasadniczym celem realizacji projektu jest rozwój firmy TIK-TAK Mariusz Marzec poprzez wprowadzenie na rynek nowych usług, tj. noclegów w pakiecie z sauną i ze śniadaniem oraz naturalnego spa – rytuału ruskiej bani. 

Zakres rzeczowy projektu:

Zakresem rzeczowym projektu objęto budowę oraz wyposażenie budynku zakwaterowania turystycznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą obejmującą budowę wewnętrznych instalacji: elektrycznej, telefonicznej, internetowej, odgromowej, wody zimnej, ciepłej wody użytkowej, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania, klimatyzacji, wentylacji mechanicznej wraz z budową altany oraz układem komunikacji wewnętrznej obejmującej ciąg pieszo jezdny, połączenie z drogą wewnętrzną, miejsca postojowe na działce nr 145 w miejscowości Bystre.

Wartość projektu: 1 272 291,34 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 724 068,15 PLN

Termin zakończenia realizacji projektu: 31.12.2021 r.