Zapytanie ofertowe nr 1/2020 – budowa budynku zakwaterowania turystycznego

Zapytanie ofertowe dla postępowania na roboty budowlane o szacunkowej wartości powyżej 50 tys. zł /netto/ pn. „Budowa budynku zakwaterowania turystycznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Bystre”, prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności w ramach projektu RPPK.01.04.01-18-0180/19 pn. „Świadczenie nowych usług w ofercie firmy TIK-TAK w miejscowości Bystre”, dofinansowanego ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014 – 2020, działanie 1.4. Wsparcie MŚP, poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie.